Επιστροφές-Αλλαγές:
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ή να αλλάξετε ένα προϊόν εντός 5 εργάσιμων
ημερών, με χρέωση 4€ αλλαγής ή επιστροφή χρημάτων ίση με την αξία του προϊόντος, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω e-mail στο info@pshoes.gr